Tìm Hiểu Ngữ Pháp JLPT N5 けど (kedo)

Ý Nghĩa (意味) 『けど』Được dùng để nối 2 vế câu có ý nghĩa trái ngược, tương phản nhau. Mẫu câu này được dùng nhiều trong hội thoại thường ngày.Mặc dù…nhưng… Cách Dùng (使い方) A/na/N/Vる ✙ けど Ví Dụ (例文)けど 遅おそいけど、宿題しゅくだいがまだあるから寝ねられません。Muộn rồi nhưng vẫn còn bài tập chưa làm nên tôi không thể ngủ được.Osoi kedo, shukudai […]