Tìm Hiểu Ngữ Pháp JLPT N5 – か~か (ka∼ka)

Ý Nghĩa (意味) 『か~か』Mẫu câu nghi vấn này dùng để hỏi về sự lựa chọn của người nghe. Người nghe sẽ lựa chọn câu trả lời ở vế trước hoặc là vế sau.…là…hay là? Cách Dùng (使い方) [文] か、[文] か Ví Dụ (例文)か~か これは9番ばんですか、6番ですか。Đây là số 9 hay là số 6?Kore wa 9 ban desu ka, 6 […]