Ngữ Pháp JLPT N5 – 一緒に (issho ni)

Ý Nghĩa (意味) 『一緒に』Là phó từ mang ý nghĩa là “cùng/cùng nhau”, diễn tả ý cùng với ai đó làm việc gì đó.Cùng/cùng với… Cách Dùng (使い方) 一緒に ✙ V(普) Ví Dụ (例文)一緒に 一緒に日本語にほんごを勉強べんきょうしましょう。Cùng học tiếng Nhật với nhau nhé.Issho ni nihongo wo benkyou shimashou. 今夜こんや、カラオケに一緒に行いこう。Tối nay cùng đi hát Karaoke đi.Konya, karaoke ni issho ni ikou. […]