Ngữ Pháp JLPT N5 – がいます (ga imasu)

Ý Nghĩa (意味) 『がいます』Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của người hoặc vật, đối tượng được nhắc đến trong câu là những đối tượng có thể chuyển động được như người hoặc động vật.Có… Cách Dùng (使い方) N ✙ がいます Ví Dụ (例文)がいます 公園こうえんにたくさん鳩はとがいます。Ở công viên có rất nhiều chim […]