Ngữ Pháp JLPT N5 – ぐらい (gurai)

Ý Nghĩa (意味) 『ぐらい』Được thêm vào sau lượng từ chỉ số lượng để biểu thị ý là “khoảng…”, sử dụng trong trường hợp người nói không thể đưa ra được con số chính xác mà chỉ là ước chừng, đại khái là như vậy…Khoảng… Cách Dùng (使い方) Lượng từ (số lượng) ✙ ぐらい Ví Dụ (例文)ぐらい […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – がいます (ga imasu)

Ý Nghĩa (意味) 『がいます』Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của người hoặc vật, đối tượng được nhắc đến trong câu là những đối tượng có thể chuyển động được như người hoặc động vật.Có… Cách Dùng (使い方) N ✙ がいます Ví Dụ (例文)がいます 公園こうえんにたくさん鳩はとがいます。Ở công viên có rất nhiều chim […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – がいちばん…です (ga ichiban…desu)

Ý Nghĩa (意味) 『がいちばん…です』Mẫu câu này dùng để nói về sự lựa chọn của người nói. Trong số những đối tượng đó (vật/địa điểm/người/thời điểm) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất.Nhất là… Cách Dùng (使い方) N  がいちばん  Aい です Ví Dụ (例文)がいちばん…です 秋あきがいちばん好すきな季節きせつです。Mùa mà tôi thích nhất là mùa […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – がほしいです (ga hoshii desu)

Ý Nghĩa (意味) 『がほしいです』Mẫu câu biểu thị ham muốn sở hữu một vật hoặc một người nào đó của người nói. Nó cũng được dùng để hỏi về ham muốn của người nghe.『がほしいですが...』Mẫu câu này có thể dùng để thể hiện mong muốn với người đối diện để người đó đáp ứng cho mình.Muốn… Cách […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – があります (ga arimasu)

Ý Nghĩa (意味) 『があります』Mẫu câu này dùng để nói về nơi ở, sự hiện hữu của đồ vật, đối tượng được nhắc đến trong câu là những đồ vật không chuyển động được, sẽ làm chủ ngữ trong câu và được biểu thị bằng trợ từ が.Có… Cách Dùng (使い方) N ✙ があります Ví Dụ (例文)があります […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – が (ga)

Ý Nghĩa (意味) 『~が』Là trợ từ nối tiếp và có ý nghĩa là ” nhưng “.Khi dùng『~が』để nối 2 câu ( mệnh đề ) thì chúng ta được một câu.Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng『~が』trước chủ đề đó.Nhưng… Cách Dùng (使い方) Aい / na / N / V ✙ が~『文』 ✙ が~ Ví Dụ […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – どうやって (douyatte)

Ý Nghĩa (意味) 『どうやって』Được dùng khi muốn hỏi về trình tự hoặc cách thức làm một việc gì đó.Làm thế nào/cách nào? Cách Dùng (使い方) どうやって ✙ [文]~ Ví Dụ (例文)どうやって 『これはどうやって食たべますか。』『それはそのままで食たべてもいいですよ。』『Cái này thì ăn như thế nào?』『Cái đấy thì cứ thế mà ăn cũng được.』『Kore wa douyatte tabe masu ka?』『Sore wa sonomama de tabete mo ii […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – どうして (doushite)

Ý Nghĩa (意味) 『どうして』Là nghi vấn từ, được dùng khi người nói muốn hỏi lý do, nguyên nhân của sự việc. Trong giao tiếp thông thường, nó còn mang sắc thái trách móc, phê bình nhẹ.『どうして』có thể sử dụng với cấp trên.Tại sao… Cách Dùng (使い方) どうして ✙ [文]~ Ví Dụ (例文)どうして 『どうして朝あさごはんを食たべなかったですか。』『朝寝坊あさねぼうしたから、今時間じかんがないんです』『Tại sao cậu không ăn […]

Ngữ Pháp JLPT N5 – どのくらい (dono kurai)

Ý Nghĩa (意味) 『どのくらい』Được dùng để hỏi về khoảng thời gian khi làm một việc nào đó.…khoảng bao lâu? Cách Dùng (使い方) どのくらい ✙ [文]~?どのくらい ✙  V(普)? Ví Dụ (例文)どのくらい 君きみの日本語にほんごが上手じょうずですね、どのくらい勉強べんきょうしましたか。Tiếng nhật của cậu giỏi quá. Cậu học được bao lâu rồi?Kimi no nihongo ga jouzu desune, dono kurai benkyou shimashita ka. 名古屋なごやから東京とうきょうまでどのくらいかかりますか。Từ Nagoya đến Tokyo mất bao […]

Học Ngữ Pháp JLPT N5 – どの (dono)

Ý Nghĩa (意味) 『どの』dùng để hỏi khi muốn xác định một đối tượng (vật hoặc người) nào đó trong một nhóm gồm 3 đối tượng trở lên.『どの』thì bắt buộc phải đi với danh từ còn『どれ』thì không cần, ngoài ra『どれ』chỉ được dùng để hỏi về vật, còn『どの』thì dùng được cho cả người và vật.…nào? Cách Dùng […]