Ý Nghĩa (意味)

『ぐらい』Được thêm vào sau lượng từ chỉ số lượng để biểu thị ý là “khoảng…”, sử dụng trong trường hợp người nói không thể đưa ra được con số chính xác mà chỉ là ước chừng, đại khái là như vậy…
Khoảng…

Cách Dùng (使い方)

Lượng từ (số lượng) ✙ ぐらい

Ví Dụ (例文)ぐらい

  1. 学校がっこう先生せんせいは50にんぐらいいます。Ở trường học có khoảng 50 giáo viên.Gakkou no sensei wa 50 nin gurai imasu.
  2. わたしのいえからえきまで10分ぐらいかかります。Từ nhà tôi đến ga mất khoảng 10 phút.Watashi no ie kara eki made 10 pun gurai kakari masu.
  3. 毎日まいにち2時間じかんぐらい勉強べんきょうします。Mỗi ngày tôi học khoảng 2 tiếng đồng hồ.Mainichi 2 jikan gurai benkyou shimasu.
  4. 今日は5時半じはんぐらいかえります。Hôm nay khoảng 5 giờ rưỡi em sẽ về.Kyou wa 5 jihan gurai kaeri masu.
  5. 1000円ぐらいならえますよ。Nếu là khoảng 1000 yên thì tôi có thể mua được 1000 en gurai nara kaemasu yo.

Vậy là kết thúc về Ngữ Pháp JLPT N5 – ぐらい (gurai) rồi nhé, các bạn có thể xem tiếp các phần tiếp theo tại : Tổng Hợp Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *