Ý Nghĩa (意味)

『いつ』Được dùng khi muốn hỏi về thời điểm thực hiện một hành động nào đó. Đối với『いつ』thì không dùng trợ từ『に』ở phía sau và đây cũng là cách để phân biệt『いつ』với những nghi vấn từ khác.
Khi nào/bao giờ…

Cách Dùng (使い方)

いつ ✙ [文]~

Ví Dụ (例文)いつ

  1. 『いつ日本にほんましたか?』『...3月25日に来ました。』『Bạn đến Nhật Bản khi nào?』『… Mình đến Nhật Bản vào ngày 25 tháng 3.』『Itsu Nihon e kimashita ka?』『…3 gatsu 25 nichi ni kimashita.』
  2. 『いつ広島ひろしまきますか?』『...来週らいしゅう行きます。』『Bao giờ cậu sẽ đi Hiroshima?』『… Tuần sau mình sẽ đi.』『Itsu Hiroshima e ikimasu ka?』『…Raishuu ikimasu.』
  3. 『いつごはんべますか?』『...おとうさんがかえってから食べます。』『Bao giờ mình sẽ ăn cơm vậy?』『… Sau khi bố về mình sẽ ăn cơm nhé.』『Itsu gohan wo tabemasu ka?』『…Otousan ga kaettara tabemasu.』

Vậy là kết thúc về Ngữ Pháp JLPT N5 – いつ (itsu) rồi nhé, các bạn có thể xem tiếp các phần tiếp theo tại : Tổng Hợp Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *