Ý Nghĩa (意味)

『どの』dùng để hỏi khi muốn xác định một đối tượng (vật hoặc người) nào đó trong một nhóm gồm 3 đối tượng trở lên.『どの』thì bắt buộc phải đi với danh từ còn『どれ』thì không cần, ngoài ra『どれ』chỉ được dùng để hỏi về vật, còn『どの』thì dùng được cho cả người và vật.
…nào?

Cách Dùng (使い方)

N ✙ どの

Ví Dụ (例文)どの

  1. 安藤あんどうさんはどの人ですか。』『...あのかみが長くて、メガネをかけている人です。』『Chị Ando là người nào vậy?』『…Là cái người tóc dài và đang đeo kính ý.』『Andou san wa dono hito desuka?』『…Ano kaminoke ga nagakute, megane wo kakete iru hito desu.』
  2. きみいていたはどの絵ですか。Bức tranh mà em đã vẽ là cái nào vậy?Kimi ga kaite ita e wa dono e desuka?
  3. あかちゃんのミルクはどのかんですか。Sữa của con là cái bình nào vậy em?Akachan no miruku wa dono kan desuka?
  4. あなたの自転車じてんしゃはどの自転車ですか。Xe đạp của cậu là cái xe đạp nào đấy?Anata no jitensha wa dono jitensha desuka?

Vậy là kết thúc về どの (dono) rồi nhé, các bạn có thể xem tiếp các phần tiếp theo tại : Tổng Hợp Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5

1 thought on “Học Ngữ Pháp JLPT N5 – どの (dono)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *